โคโคซี คอนโดเทล มี 12 ตึก 4 ชั้น ประกอบด้วย 376 ห้องชุด มีพื้นที่ครอบคลุมโดยประมาณ 11 ไร่ (หรือประมาณ 17,600 ตร.ม )  ตั้งอยู่บริเวรหาดในหาน  ซึ่งเป็นหาดที่สวยที่สุดของเกาะภูเก็ต