ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน  ERA  MIDYEAR CONFERENCE 2017 วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 @ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ (BACC) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-934-5544 หรือ 083-499-3411