อีอาร์เอ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสอบการประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

 

 

สอบวัดระดับมาตราฐานความสามารถในอาชีพนายหน้า ระดับ 1-4 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 ณ สำนักงานอีอาร์เอ