ERA พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน 3 ขั้นตอน:

 

 

ERA Thailand ผู้บริหารแฟรนไชส์การขายอสังหาริมทรัพย์รายแรกและมีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้าทั้งโครงการใหม่และทรัพย์มือสองทั้งนี้ยังมีทรัพย์เพื่อการลงทุนอีกเป็นจำนวนมาก  สืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ERA ได้เริ่มดำเนินการขั้นแรกตามแผนงาน 3 ขั้นตอนคือเริ่มจากการขยายทีมงานเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์และครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย ขั้นต่อมาก็คือการสร้างผู้บริการหรือผู้จัดการทีมขายเพื่อให้การทำงานบรรลุผลโดยการจัดหลักสูตร ERA Leadership Development Program ซึ่งได้รับการสนับ สนุนจาก ERA Regional Office อย่างเต็มที่ทั้งในด้านเนื้อหาและวิทยากรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งโดยมีผู้ผ่านการทดสอบและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทีมขายแล้วทั้งสิ้น 45 คน