โครงการ Arco (อาร์โค่) เป็นโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น มีจำนวนทั้งหมด 25 ยูนิต โดยมีแบบบ้าน ดังนี้ 
แบบ A หน้ากว้าง 6 เมตร พื้นที่ขายประมาณ 24-37 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 275 ตร.ม. จำนวน 10 หลัง
แบบ B หน้ำกว้าง 7.7 เมตร พื้นที่ขายประมาณ 30-42 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 365 ตร.ม. จำนวน 12 หลัง
แบบ C หน้ำกว้าง 8.7 เมตร พื้นที่ขายประมาณ 34-36 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 395 ตร.ม. จำนวน 3 หลัง