เริ่มต้น 3.225m บาท

สตูดิโอ 40 ตารางเมตรเริ่มต้นเพียง 2.999m บาท !!!

โครงสร้างของ วงศ์อมาตย์ ทาวเวอร์ แล้วเสร็จในปี 2015 คอนโดนี้ มีอาคารเดียว จำนวน 38 ชั้น และ รวมทั้งหมด 361 ยูนิต