ERA Franchise (Thailand) แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 และมีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ได้จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทีมงานและเติมความสำเร็จให้แก่ตัวแทนขายใหม่โดยเฉพาะ  กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ได้แก่

ERA Mid-Year Business Conference’ 2016” ภายใต้ Concept  “Partnership for Success”  ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาโดย ERA Southern (Thailand) เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ โรงแรม บีพี สมิหราบีช จ.สงขลา เพื่อมอบรางวัลแห่งความสำเร็จให้แก่ตัวแทนขายที่สามารถทำรายได้สูงสุด 20 อันดับในช่วงครึ่งปีแรก และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ERA ได้จัดโปรแกรมการอบรมพิเศษให้กับตัวแทนขายใหม่ในเรื่อง “How to make it Sell? หรือ “ทำอย่างไร ให้ขายได้” เพื่อให้ความรู้กับตัวแทนขายใหม่ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการให้บริการกับลูกค้าผู้ฝากขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไป และในวันเดียวกันก็มีการจัดการอบรมหลักสูตร “ERA Express Training” ให้แก่ทุกท่านที่สนใจฟรี  นอกจากนั้น ERA ได้จัดสัมมนาแนะนำอาชีพให้ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจและ/หรือต้องการเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อ “ทำแล้วรวย หรือ รวยแล้วทำ” ขึ้นวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ SC Park Hotel ซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและในเดือนตุลาคมนี้ขอเชิญทีมงานERA ทุกท่านพบกับกิจกรรมดีๆ เช่น ERA Team Building & ERA Kick Off’ 2017 ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 083-499-3411