14 กุมภาพันธ์ 2556

นายวรเดช ศิวเตชานนท์ President & CEO และนางสาวรณิดา พูลเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร บริษัท อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ