วันที่ 7 และ 21 เมษายน 2555

ห้องทรัพย์สมบูรณ์ชั้น 1 โรงแรมทาวน์อินทาวน์