วันที่ 1 มีนาคม 2555

ห้องรามคำแหง 1 โรงแรม S C PARK