สำนักงาน
Jirat Group (2014) Co.Ltd.
390 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง, นครศรีธรรมราช
ข้อมูล อีเมลล์: era.thungsong@gmail.com โทรศัพท์: 075-329699
  • ข้อมูลสำนักงาน
  • ตัวแทนของเรา
  • รายการอสังหาริมทรัพย์