อีอาร์เอ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสอบการประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

 

สอบวัดระดับมาตราฐานความสามารถในอาชีพนายหน้า ระดับ 1-4 ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานอีอาร์เอ